Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVIII wieku

red. Jacek Kowalkowski, red. Wiesław Nowosad

WYDAWNICTWO DIG I.DACKA-GÓRZYŃSKA I S.GÓRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 2016
Stron: 448
Dział:
ISBN: 9788371819766
 
 
 

 

Publikacja testamentów szlachty Prus Królewskich z XVIII wieku jest kontynuacją edycji z 2013 roku zawierającej źródła XVII–wieczne. Zakres chronologiczny obejmuje okres od początku XVIII wieku do 1772 roku, czyli do I rozbioru Polski, w wyniku którego niemal cała prowincja znalazła się pod panowaniem państwa pruskiego. Tym razem udało się zgromadzić i opracować 102 niepublikowane testamenty szlacheckie królewskiej części Prus. Obie publikacje tworzą więc zbiór ponad 200 testamentów z jednej z dzielnic Rzeczypospolitej.
        Wzorem poprzedniej publikacji wydawcy opatrzyli źródła obszernym aparatem naukowym, obrazującym kontekst publikowanych testamentów. Pozwala on wniknąć w niejednokrotnie niejasne i skom-plikowane związki między testatorami a innymi postaciami towarzy-szącymi im w ostatniej drodze lub wymienionymi w rozmaitych kontekstach w sporządzanych aktach ostatniej woli. Wymagało to jednak od wydawców szerokiej kwerendy archiwalnej w wielu archiwach i bibliotekach tak krajowych, jak i zagranicznych. Efektem jest jednak znaczące poszerzenie zgromadzonej już w poprzedniej edycji bazy danych szlachty Prus Królewskich, co — mamy nadzieję — przyczyni się do dalszego rozwoju badań nad szlachtą epoki przedrozbiorowej.