Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach

red. Mariusz Krzysztofinski

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ-KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W KRAKOWIE, 2016
Stron: 474
Dział:
ISBN: 9788380980051
 
 
 

 

 Nie mam wątpliwości, że praca powinna się ukazać – najlepiej w tym szczególnym roku 2016, kiedy będziemy obchodzić 1050. rocznicę chrztu Polski i 50. uroczystości milenijnych, a właśnie w tej atmosferze przeżywania 1000-lecia chrześcijańskiej Polski i jednocześnie szczytowego napięcia w relacjach państwo – Kościół rozpoczyna się – w grudniu 1965 r. –  posługa biskupia ordynariusza przemyskiego.

 (z recenzji prof. dr. hab. Jana Żaryna) Publikacja […] stanowi nader pożyteczny wkład w badania naukowe nad najnowszymi dziejami Polski oraz Kościoła katolickiego. Koncentrując się na jednej osobie o formacie instytucji, podejmuje szereg kręgów kontekstualnych.  Na tym tle jeszcze dobitniej jawi się bohater niniejszego opracowania – abp Ignacy Tokarczuk.  Omawiana praca bez wątpienia jest oryginalna, podjęta ze szlachetnych pobudek ocalenia wspomnień o jednej z najważniejszych postaci życia społecznego kraju przełomu XX i XXI w.  (z recenzji ks. prof. dr. hab. Józefa Wołczańskiego)