Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, T. I: Z serca kochająca żona i uniżona sługa. Listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniaws kiego z lat 1688-1726

red. Bozena Popiolek, red. Urszula Kicińska, red. Słaby Agnieszka

WYDAWNICTWO DIG I.DACKA-GÓRZYŃSKA I S.GÓRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 2016
Stron: 540
Dział:
ISBN: 9788371819841
 
 
 

 

Niniejsza publikacja jest pierwszym z trzech tomów monumentalnej edycji epistolografii Elżbiety Sieniawskiej i kręgu osób pozostających w zasięgu jej wpływów, powiązanych z kasztelanową najrozmaitszymi zależnościami. Wydanie stanowi pionierskie przedsięwzięcie w historiografii polskiej, jak dotąd bowiem nie edytowano tak dużego i zwartego materiału źródłowego z czasów saskich, a korespondencja Sieniawskiej znana była jedynie z wydań pojedynczych zespołów.

Tom pierwszy zawiera korespondencję małżonków Sieniawskich, będącą nie tylko ważnym elementem relacji małżeńskich w okresie późnego baroku w Polsce, ale i świadectwem znacznej emancypacji kobiet staropolskich, szczególnie w sferze szeroko rozumianej domeny publicznej — politycznej i gospodarczej. Spuścizna korespondencyjna Elżbiety Sieniawskiej ze względu na rozległość jej wpływów, kontaktów i sfer działalności obejmuje szeroki krąg osób i najróżniejszą tematykę. Możliwości wydawnicze spowodowały konieczność selekcji i zamieszczenia jedynie wyboru z olbrzymiego archiwum Sieniawskich.

Kontynuację niniejszej publikacji stanowią kolejne dwa tomy, w których przedstawiono reprezentatywną grupę korespondentów Sieniawskiej — jej bliższe i dalsze otoczenie — przyjaciół, rodzinę, urzędników i klientów.