Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bibliografia schematyzmów zakonów męskich z ziem dawnych Rzeczypospolitej z lat 1718-1918

Edyta Chomentowska

Wydawnictwo KUL, 2016
Stron: 516
Dział:
ISBN: 9788393783069
 
 
 

 

Edyta Chomentowska

Wydawnictwo KUL, 2016

Dział:

Stron: 516

ISBN: 9788393783069

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wykaz skrótów

Zestawienie polsko-angielskie wyrażeń użytych w opisach bibliograficznych oraz w tabelach

Bibliografia schematyzmów i wykazów zmarłych

I. Augustianie eremici
I.1. Prowincja polska w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
I.2. Prowincja polska
I.3. Zakon po 1865 r.
I.4. Prowincja galicyjska
I.5. Zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego
I.6. Prowincja pruska

II. Bazylianie
II.1. Zakon w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
II.2. Zakon w zaborze austriackim

III. Benedyktyni
III.1. Kongregacja Św. Krzyża w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
III.2. Klasztor benedyktynów w Tyńcu
III.3. Zakon w Księstwie Warszawskim
III.4. Zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego

IV. Bernardyni
IV.1. Prowincja małopolska w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
IV.2. Prowincja ruska w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
IV.3. Prowincja małopolska
IV.4. Prowincja wielkopolska
IV.5. Prowincja Wschodniej Galicji
IV.6. Prowincja małopolska w zaborze austriackim, następnie prowincja Zachodniej Galicji
IV.7. Prowincja Obojga Galicji (1806-1810)
IV.8. Prowincja galicyjska (1810-1899)
IV.9. Prowincja ruska, następnie prowincja litewsko-ruska, następnie zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego

V. Bonifratrzy
V.1. Zakon w zaborze austriackim

VI. Bracia Mniejsi
VI.1. Prowincja galicyjska
VI.2. Bracia Mniejsi (bernardyni). Prowincja galicyjska pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
VI.3. Bracia Mniejsi (reformaci). Prowincja galicyjska pw. Matki Boskiej Anielskiej

VII. Cystersi
VII.1. Prowincja polska w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
VII.2. Zakon w zaborze pruskim, następnie w Księstwie Warszawskim i zaborze pruskim, następnie w Księstwie Warszawskim, następnie w Królestwie Polskim oraz w Wielkim Księstwie Poznańskim
VII.3. Zakon w Prusach i w Wielkim Księstwie Poznańskim
VII.4. Zakon w zaborze austrackim (do ok. 1809 r.)
VII.5. Prowincja austriacka, następnie prowincja austriacko-węgierska
VII.6. Zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego

VIII. Dominikanie
VIII.1. Prowincja polska w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
VIII.2. Prowincja polska
VIII.3. Prowincja w Galicji Wschodniej
VIII.4. Prowincja Obojga Galicji
VIII.5. Prowincja galicyjska
VIII.6. Prowincja litewska
VIII.7. Prowincja ruska
VIII.8. Prowincja litewsko-ruska
VIII.9. Zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego
VIII.10. Prowincja pruska

IX. Franciszkanie Konwentualni
IX.1. Prowincja polska
IX.2. Prowincja Galicji Wschodniej (1785-1806)
IX.3. Prowincja Galicji Zachodniej
IX.4. Prowincja Obojga Galicji
IX.5. Prowincja galicyjska
IX.6. Prowincja ruska, następnie prowincja litewska i ruska, następnie zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego
IX.7. Prowincja pruska

X. Jezuici
X.1. Prowincja polska w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
X.2. Prowincja litewska w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
X.3. Prowincja małopolska w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
X.4. Prowincja wielkopolska w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
X.5. Prowincja mazowiecka w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
X.6. Zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego (1773-1820)
X.7. Prowincja galicyjska (1820-1833)
X.8. Prowincja galicyjsko-austriacka (1833-1838)
X.9. Prowincja austriacko-galicyjska (1838-1846)
X.10. Prowincja galicyjska (1846-1918) 5

XI. Kameduli
XI.1. Kongregacja w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
XI.2. Zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego
XII. Kanonicy laterańscy
XII.1. Zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego

XIII. Kapucyni
XIII.1. Prowincja polska w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
XIII.2. Prowincja polska
XIII.3. Prowincja galicyjska
XIII.4. Prowincja ruska, następnie zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego

XIV. Karmelici
XIV.1. Prowincja wielkopolska
XIV.2. Prowincja galicyjska
XIV.3. Zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego

XV. Karmelici bosi
XV.1. Prowincja polska w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
XV.2. Prowincja polska
XV.3. Zakon w zaborze austriackim
XV.4. Semiprowincja polska
XV.5. Prowincja ruska
XV.6. Prowincja litewska
XV.7. Prowincja litewsko-ruska, następnie zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego

XVI. Kartuzi
XVI.1. Zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego
XVII. Misjonarze
XVII.1. Prowincja litewska
XVII.2. Schematyzmy ogólnozakonne

XVIII. Paulini
XVIII.1. Prowincja polska w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
XVIII.2. Prowincja polska (od 1796 r.)
XVIII.3. Zakon po 1864 r.
XVIII.4. Prowincja Galicji Zachodniej

XIX. Pijarzy
XIX.1. Prowincja polska

XX. Premonstratensi
XX.1. Cyrkaria polska w Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
XX.2. Cyrkaria pruska
XX.3. Cyrkaria polska
XX.4. Zakon w zaborze austriackim
XX.5. Schematyzmy norbertanek

XXI. Reformaci
XXI.1. Prowincja małopolska
XXI.2. Prowincja wielkopolska
XXI.3. Prowincja pruska
XXI.4. Prowincja małopolska w Galicji Zachodniej
XXI.5. Prowincja Obojga Galicji
XXI.6. Prowincja galicyjska
XXI.7. Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP

XXII. Trynitarze
XXII.1. Zakon w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego

Tabele

Bibliografia