Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stanisław Michał Krzyczewski. Z dziejów walki szlachty ukraińskiej w szeregach powstańczych pod wodzą Bohdana Chmielnic

Wacław Lipiński

Wydawnictwo Napoleon V, 2016
Stron: 328
Dział:
ISBN: 9788365495938
 
 
 

 

Wacław Lipiński

Wydawnictwo Napoleon V, 2016

Dział:

Stron: 328

ISBN: 9788365495938

Punktem wyjścia dla napisania tej pracy był zamiar źródłowego zbadania udziału poszczególnych warstw ukraińskiego narodu, a w szczególności ukraińskiej warstwy szlacheckiej, w wielkiej ukraińskiej rewolucji 1648 r. Została napisana na podstawie opublikowanych już materiałów źródłowych i na podstawie niewydanych jeszcze źródeł archiwalnych, zaczerpniętych głównie z Archiwum XX. Czartoryskich w Krakowie, a także z innych dostępnych archiwów krakowskich, lwowskich i warszawskich. Wyszczególnianie źródeł i literaturę przedmiotu czytelnik znajdzie w odsyłaczach, zaś ważniejsze akty podaję w całości na końcu dzieła.