Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja

red. Jolanta Kamińska-Kwak , red. Szczepan Kozak , red. Dariusz Opaliński

Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016
Page(s): 524
Galicja i jej dziedzictwo, 24
Section:
ISBN/ISSN: 9788379963454

 

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Editorial

 

NOWOCZESNOŚĆ

Tomasz Pudłocki

Miejsce kobiety w społeczeństwie „doby postępu” według polskojęzycznej prasy lokalnej miast prowincjonalnych Galicji Wschodniej przed I wojną światową

Ewelina Maria Kostrzewska

Wokół problemów modernizacji życia kobiet. Ziemiańskie publicystki z Królestwa Polskiego o rodaczkach z Galicji na początku XX wieku

Ірина Орлевич

Жіноче питання у трактуванні русофілів (за сторінками періодичного видання «Временникь Ставропигійскoго Института»)

Sabina Rejman

Kobieta w obliczu przemian modernizacyjnych na przełomie XIX i XX wieku (na przykładzie Rzeszowa)

Joanna Kordzikowska

Prostytucja w przestrzeni publicznej i prywatnej Rzeszowa na przełomie XIX i XX wieku. Zarys problematyki

Iwanna Czerczowycz

„Zdrowa, niemoralna, bez najmniejszego wykształcenia”: kobiety w sprawach karnych na podstawie dokumentów Sądu Krajowego we Lwowie (druga połowa XIX – początek XX wieku)

Ołena Hanusyn

„Inteligentna kobieta nasza czuła się jednocześnie Rusinką i mężczyzną”: wątki kobiece w kształtowaniu się ukraińskiej inteligencji w dziewiętnastowiecznej Galicji

 

TRADYCJA

Piotr Szkutnik

Długość życia i przyczyny zgonu kobiet w parafii Chrzanów na przełomie XVIII i XIX wieku

Jan Kwak

Życie i obyczajowość kobiet na Podhalu w XIX wieku

Franciszek Wasyl

Kobieta w ormiańskim kręgu rodzinnym w przedautonomicznej Galicji

Roman Pelczar

Miejsce kobiet w rodzinach chłopskich w czasach galicyjskich w świetle literatury pamiętnikarskiej

Наталя Колб

Роль жінки (матері / дружини) в житті греко-католицького парафіяльного духовенства в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі о. Ісидора Глинського)

Arkadiusz Stanisław Więch

„Parafialna emancypacja”. Przyczynek do badań nad religijnością mieszkanek prowincji galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku

Edyta Chomentowska

Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Przeworsku w latach 1900–1918

Marcin Smoter

Sanockie Towarzystwo Dobroczynności Pań pw. św. Wincentego à Paulo w latach 1902–1914

Klaudiusz Święcicki

Pozycja kobiety z rodziny inteligenckiej z galicyjskiej prowincji na przełomie XIX i XX wieku. Przykład Heleny Kantor

 

PORTRETY

Beata Walęciuk-Dejneka

Galicyjskie portrety kobiet – Maria Dulębianka

Ewa Barnaś-Baran

Maria Turzyma (ok. 1860 – 1922) – w służbie rodzinie i narodowi

Ilona Florczak

Socjalistka na prowincji – społeczna i polityczna działalność Zofii Moraczewskiej w Galicji (do 1914 roku)

Adrian Uljasz

Aniela Aszpergerowa. Galicyjska artystka

Jolanta Wąsacz-Krztoń

Klara Czop-Umlauf w kulturze muzycznej Krakowa na przełomie XIX i XX wieku

Adam Redzik

Janina Makarewicz czy Juliuszowa Makarewiczowa – literatka i działaczka społeczna czy profesorowa?

Magdalena Nowak

Zofia z Fredrów Szeptycka – we dworze i na salonach

Robert Borkowski

Maria Lubomirska i Karol Radziwiłł. Małżeństwo z przymusu

Maria Porębska

Zofia Jachimecka – szkic do portretu

Anna Pachowicz

Aniela Pisz (1860–1934) – przedsiębiorcza kobieta w galicyjskim mieście

 

VARIA

 

Elżbieta Biesiadecka

Bohaterki dziejów porozbiorowych na łamach galicyjskich kalendarzy doby autonomicznej (do 1914 roku)

Mariola Hoszowska

Dziewiętnastowieczne polskie podręczniki historii a narracje o kobietach

Břetislav Princ

Kobieta w Galicji widziana czeskimi oczyma w XIX i XX wieku

Tadeusz Półchłopek

Satyryczne portrety galicyjskich arystokratek w dyskursach kulturowych Leszka Dunina Borkowskiego

Маряна Байдак

Жінка в Галичині в умовах Першої світової війни у світлі порівняльних

студій

Ks. Stanisław Nabywaniec

Gwałt – zbrodnia wojenna