Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Niebezpieczne zachowania kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogowym

Antoni Wontarczyk

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2016
Stron: 442
Dział:
ISBN: 9788323331452
Wydanie drukowane
 

55,00 49,50

Pozycja dostępna

 

Antoni Wontarczyk

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2016

Dział:

Stron: 442

ISBN: 9788323331452

Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym obszerną, a zarazem syntetyczną pracą na temat zachowań kierowców. Autor podjął niezwykle ambitną próbę przedstawienia dotychczasowego dorobku badawczego w zakresie przyczynowości wypadkowej, uwzględniając wiedzę psychologiczną dotyczącą regulacji zachowania się człowieka w szczególnej sytuacji, jaką jest uczestnictwo w ruchu drogowym. Monografia stanowi udaną próbę samodzielnego i twórczego wykorzystania istniejącego dorobku badawczego zarówno w obrębie psychologii, jak i nauk pokrewnych, zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Stworzenie wtasnej propozycji wyjaśniającej niebezpieczne zachowania kierowców jest poważnym osiągnięciem Autora.

Z recenzji prof. dr hab. Zofii Ratajczak   

Praca bez wątpienia wnosi nowe elementy do wiedzy o niebezpiecznych zachowaniach kierowców. Jej walorem jest nowy i oryginalny autorski model opracowany na podstawie zakrojonych na szeroką skalę badań własnych.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Marka   Antoni Wontorczyk - socjolog i psycholog, pracuje w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od dwudziestu lat jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts In Traffic Safety) zrzeszającego psychologów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z zakresu psychologii transportu opublikował kilkadziesiąt artykułów poświęconych głównie zagadnieniom podejmowania ryzyka przez kierowców. Obecna rozprawa jest próbą nowego spojrzenia w psychologii transportu na niebezpieczne zachowania kierowców z perspektywy różnych cech moderujących trzy jakościowo odmienne wymiary zachowania w ruchu drogowym.