Publishing House
Proceed to the Publishing House

Odpowiedź Swinarskiemu

red. Beata Guczalska, red. Józef Opalski

PWST Kraków. Wydawnictwo, 2015
Page(s): 215
Section:
ISBN: 9788363287153

 

red. Beata Guczalska, red. Józef Opalski

PWST Kraków. Wydawnictwo, 2015

Section:

Page(s): 215

ISBN: 9788363287153

Kolejny tom z cyklu Biblioteka Zeszytów Naukowych PWST dokumentuje wydarzenia, jakie złożyły się na cykl ODPOWIEDŹ SWINARSKIEMU (23-25 października 2014 r.): konferencję naukową poświęconą dorobkowi artystycznemu oraz recepcji dzieła Konrada Swinarskiego, wystawę multimedialną (kurator Przemysław Klonowski), spotkanie z artystami zaangażowanymi w przygotowanie Hamleta, projekcje filmów dokumentalnych oraz rejestracji spektakli oraz czytanie Ja nie jestem normalnym mieszkańcem tego miasta przygotowane przez Zuzannę Bojdę i Magdę Szpecht. Organizatorem całości był Wydział Reżyserii Dramatu pod kierownictwem prof. Józefa Opalskiego.

Przedstawiany czytelnikom tom jest niejednorodny – znajdują się w nim teksty o bardzo różnym charakterze. Dokumenty osobiste obok naukowych analiz, świadectwa rówieśników Swinarskiego obok wypowiedzi osób obcujących już wyłącznie z legendą. Mamy poczucie, że właśnie taka – migawkowa, niejednorodna, nie pretendująca do jednolitego obrazu – jest nasza dzisiejsza wiedza o Swinarskim. Chyba wspólnym wrażeniem uczestników tego spotkania było odczucie, że odpowiedź Swinarskiemu jeszcze się nie dokonała, że to dopiero początek – i warto nadal tę arcyciekawą postać badać, poznawać konteksty i uwarunkowania twórczości.