Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina Konrada Kawalewskiego (1758-1832)

Agnieszka Gocal

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2016
Stron: 228
Dział:
ISBN: 9788361329183
 
 
 

 

Agnieszka Gocal

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2016

Dział:

Stron: 228

ISBN: 9788361329183

Książka Agnieszki Gocal poświęcona jest twórczości kaznodziejskiej Konrada Kawalewskiego, przemyskiego franciszkanina. Był to duszpasterz niezwykle zasłużony dla Przemyśla i Krakowa, pełniący ważne funkcje środowiskowe: prowincjała, kustosza i definitora. Materiałem źródłowym swej pracy przemyska badaczka uczyniła kilkaset jego kazań opublikowanych w latach 1814­1832 oraz kilkaset zachowanych w rękopisach. Podjęty przez A. Gocal przedmiot dociekań naukowych należy uznać za niezwykle trafny. Jej rozprawa jest bowiem udaną odpowiedzią historyczno-literacką na postulat badań oświecenia peryferyjnego i prowincjalnego, zgłoszony przez wielu badaczy tej epoki, wciąż marginalnie traktowany zarówno w monografiach, jak i pracach analitycznych poświęconych kulturze XVIII stulecia. (Z recenzji dra hab. prof. UR Marka Nalepy).