Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zasady religii chrześcijańskiej. Wola w niewoli

Jan Kalwin

Tymbes, 2016
Page(s): 72
Section:
ISBN: 9788392951070
Printed edition
 

10,00 PLN 9,00 PLN

In Stock

 

Jan Kalwin

Tymbes, 2016

Section:

Page(s): 72

ISBN: 9788392951070

(Institutio Christianae Religionis) – dzieło słynnego reformatora Jana Kalwina, które wywarło niebagatelny wpływ na kształt teologii protestanckiej, dając jej solidne podstawy i tworząc jasny przekaz oparty na Słowie Bożym. Omawiane zagadnienia są ujęte w poprzedzone wstępem sekcje tematyczne, by w sposób systematyczny wprowadzać czytelnika w następujące po sobie tematy misternie ułożonego wykładu.

WOLA W NIEWOLI - Mistrzowskie studium ludzkiej natury, podważające idee wznoszone na fundamentach filozofii i uczuciach. Rewidując poglądy starożytnych i średniowiecznych myślicieli, autor, wspierany doskonałą znajomością Pisma Świętego, stawia tezę o całkowitej zależności człowieka od Bożej łaski i oddziaływania Ducha Świętego.