Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluraizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszechradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) - studium porównawcze

Aniela Różańska

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Stron: 522
Dział:
ISBN: 9788380192812
 
 
 

 

Aniela Różańska

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015

Dział:

Stron: 522

ISBN: 9788380192812

Dr Aniela Różańska, co godne podkreślenia, nie ogranicza się do prezentacji wyników badań, opisów, ujęć diagnostycznych. Wartością Jej dzieła są próby interpretacji, zrozumienia poznanych sytuacji, opinii, zachowań związanych z religią i edukacją religijną. […] Korzystając z odwołań do teoretycznej warstwy własnych badań (i – szerzej – całej pracy), szuka naukowych wyjaśnień stwierdzonych zjawisk, stara się lepiej (niż tylko w sposób potoczny, powierzchowny) zrozumieć te zjawiska.Takie podejście do poznawanej rzeczywistości pomaga też Czytelnikom w rozumieniu opisywanego świata, zachęca do refleksji i poszukiwania ewentualnie innych wyjaśnień.
Przekazywana do rąk Czytelników książka zawiera istotne z merytorycznego punktu widzenia treści dotyczące zagadnień religii, religijności i edukacji religijnej w warunkach wielokulturowości. Jest to publikacja, która systematyzuje i zarazem wzbogaca tematykę prac z zakresu edukacji międzykulturowej i w ogóle z obszaru pedagogiki i oświaty. Otwiera to nowe możliwości racjonalnej dyskusji o wciąż drażliwej kwestii edukacji religijnej w zróżnicowanych kulturowo społeczeństwach.

Tadeusz Lewowicki
(fragment Przedmowy)