Publishing House
Proceed to the Publishing House

Nowy Filomata 2014/1

Publisher: Polska Akademia Umiejętności, 2014
Page(s): 160
Nowy Filomata, 2014/1
Section:
ISBN/ISSN: NF2014_1
Paper edition

13,50 PLN 12,15 PLN

In Stock

 

Author:

Publisher: Polska Akademia Umiejętności, 2014

Nowy Filomata, 2014/1

Section:

Page(s): 160

ISBN/ISSN: NF2014_1

 • ZDZISŁAW J. KAPERA, Profesor Jerzy Kolendo (1933-2014)
 • SZYMON KOSTEK, O chłopie Trygajosie, który żuka gnojarza dosiadł i Atenom pokój przywrócił. Sacrum i profanum w Pokoju Arystofanesa
 • MELEAGER Z GADARY, Przedmowa do Wieńca (Antologia Palatyńska IV 1)
 • ELWIRA KACZYŃSKA, KRZYSZTOF TOMASZ WITCZAK, Komentarz do Meleagra z Gadary Przedmowy do Wieńca
 • JOANNA ROŚ, Plotyn, Epiktet, Epikur, Lukrecjusz. Recepcja myśli antycznej w twórczości Alberta Camusa
 • STANISŁAW STABRYŁA, Słowa przeciwko śmierci. Komentarz do poematu Orfeusz i Eurydyka Czesława Miłosza 
 • BARTOSZ JAN KOŁOCZEK, Kolonizacja sullańska na tle walki o ustawę agrarną
 • DAMIAN WASZAK, Kampanie rzymskie przeciwko Salassom w latach 35-25 p.n.e.
 • WAWRZYNIEC MIŚCICKI, Miasto obrazów. Jak czytać i interpretować zabytki greckiego malarstwa wazowego 
 • NATALIA MAŁECKA-DROZD, Nie tylko piramidy – architektura ceglana nad Nilem
 • MAGDALENA KAZIMIERCZAK, File – wyspa Izydy 
 • JOACHIM ŚLIWA, Wokół budowli starożytnej Puli
 • LESZEK ZINKOW, Giovanni Barracco i starożytny Egipt w Rzymie 
 • GABRIEL PIOTR URBAN, Moralność w Księdze Umarłych Juja 
 • IULIANUS TUWIM, Precatio (in Latinum convertit CHRISTOPHORUS THOMAS WITCZAK)
 • IULIANUS TUWIM, Ad mensam rotundam (Latine interpretatus est CHRISTOPHORUS THOMAS WITCZAK)
 • ADAMUS MICKIEWICZ, Grazina (fragmenta a GRAZINA WODZINOWSKA-TAKLINSKA in linguam Latinam versa)