Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Komunikacja międzykulturowa. Przekład / komparatystyka / teoria i historia literatury

red. Monika Gawlak , red. Alina Świeściak

Wydawnictwo: Śląsk, 2016
Stron: 600
Studia o przekładzie, 42
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371649158

 

Autor: red. Monika Gawlak , red. Alina Świeściak

Wydawnictwo: Śląsk, 2016

Studia o przekładzie, 42

Dział:

Stron: 600

ISBN/ISSN: 9788371649158

Spis treści:

Wacław M. Osadnik: Przekład jako fenomen wielosystemowy

Martina Ožbot: Słoweńskie i polskie przekładoznawstwo - wybrane zagadnienia w ujęciu porównawczym

Niko Jež: Nowe tendencje w przekładach literatury polskiej w Słowenii

Edward Balcerzan: Przekład-laboratorium. Julian Przyboś tłumaczy Pawła Tyczynę

Anna Majkiewicz: Czy stylizacja dialektalna jest nieprzetłumaczalna?

Marta Buczek: Słowacka proza naturyzmu w Polsce - z problematyki przekładu

Katarzyna Majdzik: Przekład farsy i przekład-farsa. Kłopoty z "Ubu Królem" po polsku

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech: Kulturowe "świadectwa lektury" "Sióstr" Josepha Conrada

w przekładzie Wita Tarnawskiego

Anna Muszyńska Vizintin: Formuły tytułowe "Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza w słoweńskim przekładzie

Anna Bednarczyk: Translatologiczne konteksty ekfrazy - o ilustracjach piosenek Eleny Kazancewej

Monika Gawlak: Wartość komentarza w przekładzie (w kontekście literatury słoweńskiej)

Anna Krajewska: Komunikacja międzykulturowa jako teatr i jako performans

Anna Legeżyńska: "Stracone pokolenie" w prozie polskiej i obcej

Jelka Kernev Štrajn: Dwa modele poezji: Wisława Szymborska i Saša Vegri

Piotr Fast: Kilka uwag o obłędzie w literaturze (Krzysztoń, Kanowicz, Schneider, Fuks)

Anna Węgrzyniak, Tomasz Stępień: Co łączy Juliusza Słowackiego z Tarasem Szewczenką?

Danuta Szajnert: Czerwony ledykant Spinozy - apokryficzne sceny z życia filozofa (Zbigniew Herbert i Goce Smilevski)

Tone Smolej: "Dumny Polak cierpi w milczeniu". Obraz Polaków w literaturze słoweńskiej

Marko Juvan: "Uświatawianie" Prešerna

Józef Zarek: Między słowem a obrazem. O Jiřím Kolářu w Polsce

Stefan Zabierowski: "Autor-Rodak". Wokół polskich sporów o twórczość Conrada

Zoltan Jan: Recepcja twórczości słoweńskiego poety Cirila Zlobca we Włoszech

Leszek Małczak: Wciąż obca, czyli o slawistyce na początku XXI wieku

Grzegorz Gazda: Ku nowoczesnej historii literatury polskiej

Krzysztof Jarosz Kontener jako metafora tożsamości w "Made in Mauritius" Amala Sewtohula

Robert Rduch: Optant. Tragiczny los krytyka Franza Goldsteina

Alojzija Zupan Sosič: Początki i zakończenia narracji

Silvija Borovnik: Wielokulturowość w twórczości Josipa Ostiego

Miran Hladnik: Josip Lavtižar a wybory literaturoznawców

Barbara Czapik-Lityńska: Literackie kontestacje chorwackiego przełomu modernistyczno-awangardowego

Darja Pavlič: Narracyjność współczesnej poezji słoweńskiej (na przykładzie utworów Sveta poroka Vlada Žabota oraz Zemljevidi domotožja Borisa A. Novaka)

Miran Štuhec: Publicystyka Andreja Brvara

Marlena Gruda: Dominacja i zależność w powieści "Filio ni doma" Berty Bojetu

Alina Świeściak: Sztuka dyslokacji. O poezji Adama Zdrodowskiego

Indeks nazwisk