Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Badania biograficzne w pedagogice. Studia źródłowe i bibliogliograficzne

red. Wladyslawa Szulakiewicz

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2015
Stron: 242
Dział:
ISBN: 9788323134923
 
 
 

 

Oddawany do rąk czytelników zbiór artykułów jest przykładem pamięci w pedagogice i w szeroko rozumianej edukacji. Autorzy w swych studiach przywołują biografie osób zasłużonych dla teorii i praktyki pedagogicznej. Główną intencją prezentowanych wypowiedzi było ukazanie podstaw źródłowych i bibliograficznych omawianych życiorysów, dzięki temu autorzy wskazali dalsze możliwości badań.

Spis treści:

Przedmowa. O pamięci i zapominaniu w pedagogice / 9

Część I. Biografie jednostkowe

Stefania Walasek
Historyk wychowania wobec badań biograficznych / 15

Władysława Szulakiewicz
Bronisław Trentowski w życiu prywatnym – autoportret filozofa w listach / 29

Maria Opiela
Źródła do biografii i myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego / 47

Joanna Falkowska
Twórczość pedagogiczna jako źródło do biografii Antoniny Machczyńskiej / 65

Monika Sztamborska
Biografia pedagogiczna świętej Urszuli Ledóchowskiej w świetle pism i wspomnień / 83

Anna Królikowska
Teofil Bzowski i Chyrowiacy. Korespondencja wzajemna / 103

Mirosław Stanisław Wierzbicki
Kardynał August Hlond jako wychowawca w instytucjach salezjańskich – stan badań i źródła do biografii / 117

Dorota Grabowska
Biografia edukacyjna Mieczysława Opałka w literaturze pamiętnikarskiej / 137

Beata Topij-Stempińska
Źródła do biografii pedagogicznej o. Józefa Boka SJ / 155

Część II. Biografie zbiorowe

Andrzej Paweł Bieś
Nauczyciele szkół jezuickich imperium rosyjskiego (1773–1820) w źródłach zakonnych / 171

Agnieszka Skrzypek
Portret zbiorowy Zgromadzenia Służebniczek Dębickich w świetle wybranych źródeł archiwalnych / 187

Agnieszka Wałęga
Nauczyciele galicyjscy w świetle „Szkoły” / 199

Iwonna Michalska
Źródła do biografii łódzkich pedagogów – stan badań i źródła do biografii / 213

Ryszard Skrzyniarz
Źródła archiwalne do biografii pedagogów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / 227

Aneks. Biografia i biografistyka – wykaz wybranych publikacji / 239