Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Między historiografią a historiozofią. Tadeusza Zielińskiego wizja religii rzymskiej

Andrzej Gillmeister

Homini. Wydawnictwo, 2015
Stron: 290
Dział:
ISBN: 9788373545878
 
 
 

 

Andrzej Gillmeister

Homini. Wydawnictwo, 2015

Dział:

Stron: 290

ISBN: 9788373545878

Badacze świata antycznego od dawna zainteresowani są dziejami swojej dyscypliny, przede wszystkim koncepcjami Georga Wissowy i Franza Cumonta, które zdominowały myślenie o religii rzymskiej w XX wieku. Postacią równie wielkiego formatu, był wybitny znawca świata starożytnego, Tadeusz Zieliński, twórca oryginalnej wizji religijności Rzymian. Książka Andrzeja Gillmeistra, znakomitego historyka religii rzymskiej, jest pierwszym monograficznym studium poświęconym tej części dorobku ważnego uczonego. Największą jej zaletą jest wskazanie źródeł oryginalności religioznawczych koncepcji Zielińskiego –
intelektualisty i rekonstrukcja warsztatu badawczego Zielińskiego – historyka religii rzymskiej. Andrzej Gillmeister z erudycyjną swadą wyjaśnia, że prace o religii rzymskiej powstawały w dialogu z najwybitniejszymi badaczami epoki i były polemicznym głosem wobec ich poglądów, zwłaszcza Wissowy.

Prof. dr hab. Danuta Musiał