Publishing House
Proceed to the Publishing House

Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.)

red. Piotr Olinski, red. Waldemar Rozynkowski

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015
Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Kla;
Page(s): 284
Section:
ISBN: 9788387843274