Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia

red. Maria J. Szymankiewicz, red. Paweł Kuźbik

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2014
Page(s): 220
Section:
ISBN: 9788379694501
 
 
 

 

red. Maria J. Szymankiewicz, red. Paweł Kuźbik

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2014

Section:

Page(s): 220

ISBN: 9788379694501

Zawarta w monografii dyskusja dotyczy jednego z kluczowych źródeł inspiracji, jakim dla nauki o zarządzaniu jest prakseologia. Rozważania autorów koncentrują się na poszukiwaniu najszerszych uogólnień odnoszących się do świadomego i celowego działania, rozpatrywanego ze względu na jego sprawność.
Metodologiczne aspekty zarządzania zostały omówione z trzech głównych perspektyw: społecznej (uwzględniającej socjokulturowe uwarunkowania funkcjonowania organizacji, rolę człowieka i jego szeroko rozumiane kompetencje), narzędziowej (techniczne aspekty działania organizacji) oraz globalnej (sprawność funkcjonowania organizacji rozumianej jako system otwarty, pozostający w relacji ze swoim otoczeniem).