Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Na co dzien i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku

red. Agnieszka Chamera-Nowak, red. Dariusz Jarosz

Aspra-JR, 2015
Stron: 780
Dział:
ISBN: 9788375456264
 
 
 

 

red. Agnieszka Chamera-Nowak, red. Dariusz Jarosz

Aspra-JR, 2015

Dział:

Stron: 780

ISBN: 9788375456264

Chcieliśmy między innymi zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełniła książka w kraju, a jaką w społecznościach emigracyjnych. Interesujące było również ustalenie, jak czytelnictwo książek zmieniało się w zależności od takich zmiennych demograficzno-społecznych, jak: pochodzenie i status społeczny, płeć, wiek, miejsce zamieszkania, region, pełnione role społeczne. Pragnęliśmy zastanowić się nad tym, jak życie w różnych reżimach politycznych wpływało na kontakt z książką; w jaki sposób kształtowała ona świadomość narodową Polaków.
Ambicja, aby zająć się książką w życiu Polaków nie tylko w jej "dłuższym trwaniu", ale również wieloaspektowo, stanowiła motywację dla poszukiwania badaczy, którzy skłonni byli przyjrzeć się jej z perspektywy różnych dziedzin wiedzy: historii, bibliologii, antropologii kulturowej, socjologii, literaturoznawstwa - by wymienić te najważniejsze.

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.