Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Powstanie chochołowskie. Prawda o przywódcy

Michał ks. Iwan

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2015
Stron: 136
Dział:
ISBN: 9788364028892
 
 
 

 

Michał ks. Iwan

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2015

Dział:

Stron: 136

ISBN: 9788364028892

Powstanie chochołowskie miało miejsce w Chochołowie w dniach 21–23 lutego 1846 roku. Było zbrojnym wystąpieniem
górali przeciw zaborcy austriackiemu i jego uciskowi. Ksiądz Józef Leopold Kmietowicz (1819–1859), ówczesny wikary chochołowski, był zaangażowany w przygotowanie i przeprowadzenie tego rewolucyjnego ruchu, powiązanego z powstaniem chłopów galicyjskich. Zryw ten zmierzał do obalenia ustroju poddańczo-pańszczyźnianego i wyzwolenia narodowego.
Chociaż minęło już 169 lat od chwili wybuchu poruseństwa, to jednak kwestia jego przywództwa pozostaje wciąż do końca nierozstrzygnięta. Żywa pamięć o powstaniu, czego dowodem są chociażby uroczyście obchodzone w Chochołowie rocznice wybuchu tego zrywu, wskazuje na to, iż jego problematyka jest nadal aktualna i ciekawa. Niezbędne i pilne jest więc podjęcie tego tematu, aby zbadać, na ile opowiadania o pamiętnym poruseństwie górali wyrastają z legend i podań, a na ile są prawdziwe i udokumentowane w źródłach.
W dzisiejszym świecie potrzeba ludziom wzorów wielkich patriotów walczących o wolność Ojczyzny. Właśnie przyjrzenie się bohaterom tego szczególnego wydarzenia XIX wieku na Podhalu pozwoli nie tylko góralom, ale i wielu Polakom, odnaleźć własną tożsamość oraz motywację do obrony wartości chrześcijańskich i narodowych w trzecim tysiącleciu.