Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wszytko to pod figurą. Studia o miejscu alegorii w poematach heroicznych XVII wieku

Agnieszka Czechowicz

Wydawnictwo KUL, 2015
Stron: 250
Dział:
ISBN: 9788380611108

 

Agnieszka Czechowicz

Wydawnictwo KUL, 2015

Dział:

Stron: 250

ISBN: 9788380611108

SPIS TREŚCI

Wstęp


I

Mimesis i alegoria w poezji heroicznej Rekonesans

Docere oblique i bonae litterae Interpretacja alegoryczna poezji jako owoc humanizmu chrześcijańskiego

O jedności i wielości w XVI i XVII-wiecznych rozważaniach o poezji epickiej


II

"Od przemijających rzeczy do niebieskich" Dwie inwencje Obleżenia Jasnej Góry Częstochowskiej wobec Tassowskiej koncepcji alegorii epickiej

Sarmackie wojny: czy historia jest charakterocentryczna?

O wyższości Merkurowego węża nad sławnym Hektorem Argenida, czyli poemat jako encyklopedia "uczonych dowodów"

Zakończenie


Bibliografia

Indeks osobowy