Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie, t. 2

oprac. Marek Woliński

Wydawnictwo: Wydawnictwo CKH, 2014
Stron: 440
Dział:
ISBN/ISSN: 9788393335145

 

Autor: oprac. Marek Woliński

Wydawnictwo: Wydawnictwo CKH, 2014

Dział:

Stron: 440

ISBN/ISSN: 9788393335145

Ziemia łukowska obejmowała tereny położone między Wieprzem i Tyśmienicą na południu a Liwcem i Muchawką na północy. Granicę wschodnią wyznaczała w przybliżeniu linia biegnąca od źródeł Liwca po Tyśmienicę w okolicy Niewęgłosza. Granica zachodnia przebiegała przez tereny puszczańskie". Autorowi dzięki wnikliwej kwerendzie oraz analizie bogatych materiałów źródłowych, udało się uwzględnić w zebranym materiale "jak się wydaje" wszystkie, rdzennie łukowskie rody oraz rodziny, czasowo zamieszkujące Ziemie Łukowską. Dodatkowo niniejsza publikacja uwzględnia szlachtę zubożałą, która dotychczas była pomijana w tego typu opracowaniach. "Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie" został objęty honorowym patronatem przez Institut de Recherches Biographiques w Vaudricourt.