Publishing House
Proceed to the Publishing House

Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum

red. Tadeusz Bujnicki, red. Joanna Majchrzyk

WYDAWNICTWO DIG I.DACKA-GÓRZYŃSKA I S.GÓRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 2015
Page(s): 396
Section:
ISBN: 9788371819049
 
 
 

 

 Tom zbiorowy Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum to trzecia monografia serii Sienkiewicz - nowe odczytania i pierwsza książkowa publikacja projektu badawczego „Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania”. Tom gromadzi materiały dotyczące kluczowej kwestii recepcyjnej: odbioru pisarstwa i biografii Sienkiewicza formowanego w instytucjach, które zarówno tworzą kanon, jak i określają sposoby „czytania” jednego z najsłynniejszych polskich twórców. W siedemnastu rozprawach oraz w dwóch panelach („Sienkiewicz w szkole współczesnej” i „Muzea Sienkiewiczowskie, ich funkcje i kierunki działania”) ukazano reguły odbioru szkolnego, charakter obecności pisarza w programach i podręcznikach, wreszcie w różnych formach recepcji pozaszkolnej (bibliotecznej, muzealnej i innych). Badaniem objęto również obecność Sienkiewicza w szkołach polskich na Litwie oraz w obiegu antykwarycznym. Opierając się na materiałach krakowskiej konferencji (z dn. 10–11 kwietnia 2014 roku), książka nie jest jej kopią. Znakomita większość tekstów to poszerzone i nierzadko gruntownie zmienione referaty, obok których znajdują się rozprawy niewygłoszone na konferencji. Osobne miejsce wyznaczono wybranym głosom w dyskusji. Chodziło bowiem o to, aby ukazać dynamikę naukowego spotkania: ścieranie się poglądów, precyzowanie pomysłów oraz wyszukiwanie nowych zagadnień. W rezultacie książka przedstawia obraz Sienkiewicza i jego twórczości w projekcjach szkolnych, bibliotecznych i muzealnych, oświetlony z różnych, często krytycznych stron.