Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polska romantyczna powieść poetycka. Wyznaczniki i konteksty gatunkowe

Agnieszka Wnuk

Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki, 2014
Stron: 304
Dział:
ISBN: 9788362100996

 

Książka jest wersją rozprawy doktorskiej obronionej w styczniu 2013 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Celem podjętych w niej rozważań jest pokazanie wewnętrznych sprzeczności powieści poetyckiej rozumianej jako forma o chwiejnej równowadze szukająca swojej tożsamości. Autorka koncentruje się na ukazaniu dwoistego statusu tego gatunku. Z jednej strony stara się ustalić i poddać szczegółowej analizie wyznaczniki stanowiące jego genologiczne centrum, a także bada zajmowane przez nie miejsca oraz funkcje przypisane im w strukturze. Podejmuje także próbę opisania zasad, na których łączą się one z komponentami drugo- i trzeciorzędnymi. Z drugiej strony wskazuje na istotne konteksty gatunkowe, które wpłynęły na kształt poszczególnych powieści poetyckich i doprowadziły do występowania w nich licznych różnic na poziomie formalnym.