Publishing House
Proceed to the Publishing House

O postępie i wolności. Wybór pism

Franciszek Kasparek

Ośrodek Myśli Politycznej, 2015
Page(s): 580
Section:
ISBN: 9788362628384
 
 
 

 

Franciszek Kasparek

Ośrodek Myśli Politycznej, 2015

Section:

Page(s): 580

ISBN: 9788362628384

Wybór pism konserwatywnego myśliciela, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, publikującego m.in. na łamach stańczykowskiego „Przeglądu Polskiego”. W swych erudycyjnych tekstach zajmował się on m.in. zagadnieniami wolności, postępu, narodu i władzy politycznej. Ukazywał idee, które dominowały w myśleniu o polityce i państwie w drugiej połowie XIX wieku, do wielu z nich odnosząc się krytycznie, poszukując – wzorem wielu konserwatywnych myślicieli epoki – równowagi między wolnością a porządkiem – wartościami absolutyzowanymi z jednej strony przez zagorzałych zwolenników rodzących się wówczas systemów demokratycznych, a z drugiej przez apologetów scentralizowanego rządu o rozbudowanych prerogatywach. Jego przemyślenia przenoszą współczesnego czytelnika w świat pojęć, który tylko pozornie jawi się jako dawno przebrzmiały. Wiele obserwacji Kasparka okazuje się zaskakująco aktualnych, gdyż idee polityczne zmieniły się znacznie mniej niż formy, w których są wcielane w życie. 

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. 
Wstęp: prof. Bogdan Szlachta

624 strony, twarda oprawa