Publishing House
Proceed to the Publishing House

Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Część 1: Pamięć o przeszłości w idei i kulturze Rosji

red. Martyna Kowalska , red. Michał Kuryłowicz

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2014
Page(s): 228
Rosja. Wczoraj, dziś i jutro, 14
Section:
ISBN/ISSN: 9788376384689
Paper edition

35,00 PLN 31,50 PLN

In Stock
Electronic edition

Available files' formats:

  • ebook online (file format *.swf Macromedia Flash)

15,00 PLN


 

Author: red. Martyna Kowalska , red. Michał Kuryłowicz

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2014

Rosja. Wczoraj, dziś i jutro, 14

Section:

Page(s): 228

ISBN/ISSN: 9788376384689

Starając się wniknąć w fenomen Rosji, autorzy tomu zwracają uwagę na dwie kluczowe kategorie: pamięć historyczną i politykę historyczną. Zdaniem Kai Kaźmierskiej „pamięć musi być selektywna. (...) Dlatego zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym jedne treści wypierają inne. Niektóre zyskują trwałe miejsce w krajobrazie pamięci (zwłaszcza w kanonie dziedzictwa kulturowego danej grupy), inne pełnią funkcję elementów przemijających związanych ze specyfiką danego czasu”. Teza o dynamicznym charakterze pamięci pozwala wyciągnąć wniosek, że możliwe jest celowe wpływanie na kształt treści pamięci zbiorowej przez różne podmioty społeczne, w tym instytucje władzy. Wydaje się, że istotne jest bowiem nie to, jaka była historia, ale to, jak przeszłość zostanie przyswojona i zapamiętana.

Look Inside