Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

W europejskiej wspólnocie cysterskiej. Udział cystersów z historycznych ziem polskich w Kapitułach Generalnych w Citeaux (XII-XVIII w.)

Anna Galar

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2014
Cistercium Mater Nostra;
Stron: 636
Dział:
ISBN: 9788361033806
Wydanie drukowane
 

42,00 37,80

Pozycja dostępna

 

Prezentowana publikacja to kolejny tom serii „Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta”, kontynuującej w formie książkowej tradycję cieszącego się dużym uznaniem czasopisma „Cistercium Mater Nostra. Historia – Tradycja – Kultura”, powstałego z inicjatywy cystersów mogilskich i grona krakowskich historyków oraz historyków sztuki i architektury, zajmujących się dziejami zakonu. Książka jest niewątpliwie jedną z nielicznych w historiografii europejskiej tak wszechstronną próbą prezentacji zagadnień odnoszących się do kontaktów cystersów z ziem polskich z Kapitułą Generalną w Cîteaux. Autorka oparła swoją rozprawę na wnikliwej analizie materiałów źródłowych – uchwał Kapituły Generalnej, zakonnych tekstów normatywnych, akt finansowych, relacji z podróży – pozyskanych podczas niezwykle szerokiej kwerendy w archiwach polskich (Gdańsk, Kraków, Lublin, Mogiła, Pelplin, Poznań, Warszawa, Wrocław) i zagranicznych (Berlin, Cîteaux, Dijon, Paryż, Troyes), rozbudowanej dzięki dogłębnej znajomości dostępnej literatury przedmiotu. Niewątpliwą pomoc w odbiorze pracy, której tematyka obejmuje imponujący przedział czasowy XII-XVIII wieku, stanowią liczne zestawienia tabelaryczne, wykresy oraz mapy syntezujące i systematyzujące opracowywane przez autorkę zagadnienia. Uzupełnieniem głównego wywodu jest obszerne streszczenie anglojęzyczne oraz indeksy.