Publishing House
Proceed to the Publishing House

Idee w Rosji. t.8 Leksykon rosyjsko-polsko-angielski

red. Janusz Dobieszewski

Wydawnictwo Ibidem, 2014
Page(s): 598
Section:
ISBN: 9788362331215
 
 
 

 

red. Janusz Dobieszewski

Wydawnictwo Ibidem, 2014

Section:

Page(s): 598

ISBN: 9788362331215

 Kolejny tom obszernego kompendium wiedzy o rosyjskich ideach politycznych, filozoficznych, społecznych, religijnych, kulturowych. Dzięki ponad 80 hasłom Czytelnik może przenieść się w czasy Piotra I i Katarzyny II, zapoznać się z fenomenem oddziaływania twórczości Stanisława Lema w Związku Radzieckim/Rosji, zrozumieć (a właściwie – próbować zrozumieć) rosyjski charakter, obraz i sposób pojmowania władzy, rolę muzyki w Związku Radzieckim/Rosji czy gościć w posiadłości rosyjskiego ziemianina lub w Instytucie dla Szlachetnie Urodzonych Panien.

Wyczerpująca wielojęzyczna biliografia przy każdym haśle. Każdy tom Leksykonu stanowi odrębną całość i zawiera hasła w porządku alfabetycznym od „a” do „я” / od „a” do „z”. „Większość dotychczasowych autorów podtrzymała współpracę z Ideami i zgodziła się przygotować nowe hasła, ale też […] udało się […] znacząco poszerzyć grono autorów Idei: po pierwsze, o osoby młode czy nawet bardzo młode (młodzi doktorzy, doktoranci), po drugie, udało się pozyskać do współpracy kilku świetnych aurorów z Rosji, m.in. Azę Tacho-Godi, Siergieja Chorużyja, Igora Jewłampijewa”. (Janusz Dobieszewski). 

Kilkudziesięciu autorów z całego świata, wyczerpująca bibliografia przy każdym haśle. Każdy tom Leksykonu stanowi odrębną całość i zawiera hasła w porządkualfabetycznym od «а» do «я» / od “a” do “z”