Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Modus XII-XIII. Prace z historii sztuki

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 2013
Stron: 201
Dział:
ISBN/ISSN: 16419715
Wydanie papierowe

52,00 46,80

Pozycja dostępna

 

Autor:

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 2013

Dział:

Stron: 201

ISBN/ISSN: 16419715

 ARTYKUŁY

 5 piotr skubiszewski Moja historia sztuki23 klementyna żurowska Dwa szkice o architekturze kamiennej Ostrowa Lednickiego39 Katarzyna Moskal Poliptyk z Dobczyc. Dzieje, ikonografia oraz próba rekonstrukcji SUMMARY Th e Polyptych of Dobczyce. History, Iconography and an Attempt at Reconstruction71 Joanna Utzig Średniowieczne witraże a Biblia pauperum – problem wzajemnych relacji SUMMARY Medieval Stained-Glass Windows and the Biblia pauperum – the Problemof Th eir Mutual Relationship99 Mateusz Grzęda Fantasia i ritrarre. O początkach portretu w Lombardii około roku SUMMARY Fantasia and ritrarre. On the Beginnings of Portraiture in Lombardyaround 123 Piotr Krasny Źródło rozproszeń dla przywiązanych do marności świata. Rozważaniaśw. Bernarda z Clairvaux o sztuce sakralnej w interpretacji ArmandaRancégoSUMMARY A Source of Distraction for Th ose Attached to the Vanities of the World. Th e Re-fl ections on Sacred Art by St Bernard of Clairvaux as Interpreted by Armand Rancé139 Dagny Nestorow Nowe wiadomości dotyczące wyposażenia wnętrz pałacu w Krystynopoluw świetle nieznanego inwentarza z roku  SUMMARY New Information Regarding the Interior Furnishings of the Palace at Krystynopolin the Light of an Unknown Inventory of SPIS TREŚCI 3Spis treści157 Anna Markiewicz Wokół kontraktów artystycznych dominikanów lwowskich w epoce nowo-żytnej (XVII–XVIII w.) SUMMARY Concerning the Contracts for Art Commissions of the Dominicans of Lvov inthe Early Modern Period (th–th c.)181 Zbigniew Michalczyk Wiedeńska Akademie der bildenden Künste a krakowska Szkoła Rysunkui Malarstwa przy Uniwersytecie Jagiellońskim  SUMMARY Th e Akademie der bildenden Künste in Vienna and the School of Drawing andPainting at the Jagiellonian University in Cracow between 1818 and 1833239 Agata Wójcik Akwarele z widokami Stambułu ze zbiorów Biblioteki KórnickiejSUMMARY Watercolours with Views of Istanbul in the Collection of the Kórnik Library249 Agata Dworzak Dwór Heleny i Józefa Badenich w WadowieSUMMARY Th e Manor House of Helena and Józef Badeni at WadówRECENZJE I OMÓWIENIA267 Anna Wyszyńska Synteza jako zło konieczne? Kilka uwag w kontekście Ozdób i nakryć głowyna ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku Anny Drążkowskiej273 Wojciech Walanus Jan Friedrich Richter, Hans Brüggemann, Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft, Berlin , ss. , il. ,  mapy279 Marcin Fabiański Jak nie należy pisać prac naukowych i ich wartościować, czyli o nieudanejksiążce na temat sztuki nowożytnej na Lubelszczyźnie287 Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 295 Noty o Autorach