Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

W kręgu polskiej tradycji i zwyczajowości

red. Franciszek M. Rosinski, red. Zdzisław Kupiński, red. Małgorzata Dziura

Wydawnictwo KUL, 2015
Stron: 232
Dział:
ISBN: 9788377029817

 

SPIS TREŚCI

Wstęp


Część I. Kultura tradycyjna i jej przemiany

Irena Bukowska-Floreńska, Rzeczywistość kulturowa jako przestrzeń badawcza współczesnego etnologa i antropologa kulturowego

Jacek Kolbuszewski, Przyroda jako tekst kultury. Uwagi o pojęciu przyrody polskiej

Małgorzata Dziura, Współczesne formy karnawalizacji kultury tradycyjnej


Część II. Religijność ludowa

Katarzyna Łeńska-Bąk, Religijność ludowa w średniowieczu jako przykład synkretyzmu

Eugeniusz Kłosek, Wokół wyznania i wizji transcendentnego świata Polaków z rumuńskiej Bukowiny

Krystyna Kossakowska-Jarosz, Kult świętych w piśmienniczym obiegu - "powietrze epoki" czy górnośląska osobliwość? (wiek XIX na tle religijności Ślązaków z etnicznym podtekstem)

Katarzyna Kość-Ryżko, Tanatologia ludowa w perspektywie antropologicznej - tradycja i zmiana

Franciszek M. Rosiński, Ludowe wierzenia i zwyczaje tanatologiczne w Polsce

Krystyna Turek, Pieśni maryjne w tradycyjnych obrzędach przedpogrzebowych


Część III. Obrzędowość bożonarodzeniowa

Zdzisław Kupisiński SVD, Przemiany obrzędowości ludowej dnia wigilijnego w regionie opoczyńskim

Jan Adamowski, O polonizacji elementów obrzędowości dorocznej (na przykładzie repertuaru kolędniczego okresu Bożego Narodzenia)

Anna Siemion, Katarzyna Szczerbiak, Ludowe zwyczaje bożonarodzeniowe w okresie przemian kulturowych i społecznych na terenie powiatu tomaszowskiego

Noty o autorach