Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej

Kaja Gadowska

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2015
Stron: 444
Dział:
ISBN: 9788323334545
 
 
 

 

Kaja Gadowska

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2015

Dział:

Stron: 444

ISBN: 9788323334545

Praca jest obszernym i szczegółowym studium monograficznym służby cywilnej w Polsce po 1989 roku, obejmującym zagadnienia regulacji prawnych dotyczących służby cywilnej, rekrutacji urzędników tego korpusu, newralgicznych pól jego działalności, a także towarzyszących funkcjonowaniu służby cywilnej w naszym kraju nieprawidłowości i patologii. Autorka w centrum swoich rozważań sytuuje relacje pomiędzy polityką i administracją oraz ich wpływ na kształt i jakość funkcjonowania kluczowej dla aparatu państwa kadry urzędniczej. Zasadniczym celem badawczym, jaki postawiła przed sobą Kaja Gadowska, jest „analiza słabości organizacyjnych i prawnych systemu służby cywilnej w Polsce, mających bezpośredni wpływ na kształtowanie profesjonalnej kadry urzędników publicznych”. Nie ulega wątpliwości, że książka podejmuje kapitalny z punktu widzenia jakości państwa i administracji publicznej temat. To przede wszystkim od poziomu kadr zależeć będzie sposób funkcjonowania kluczowych dla stabilizacji ładu publicznego instytucji. Recenzowana praca w sposób kompetentny, systematyczny i szczegółowy opisuje mechanizmy degradacji i patologizacji struktur państwa, stając się tym samym niezwykle ważną pozycją nie tylko w sensie naukowym, ale także w kontekście monitorowania standardów regulujących działanie najważniejszych instytucji życia publicznego w naszym kraju.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Bukowskiego    


Dr Kaja Gadowska, adiunkt w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kierunku Society and Politics na Central European University i Lancaster University w Wielkiej Brytanii. Główną dziedzinę jej zainteresowań badawczych stanowi problematyka dysfunkcji sfery publicznej, w tym wpływu zjawiska klientelizmu i korupcji na proces transformacji polityczno-gospodarczej Polski po 1989 roku. Istotny nurt jej działalności naukowo-badawczej dotyczy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Kierownik i główny wykonawca lub współwykonawca wielu projektów naukowo-badawczych. Autorka i współautorka licznych prac naukowych z zakresu systemowych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych publikowanych w kraju i za granicą. Laureatka prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. pierwszej Nagrody im. Stanisława Ossowskiego, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za najlepsze prace doktorskie z dziedziny socjologii (2003), a także pierwszej nagrody w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, przyznawanej przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację im. Stefana Batorego (2003), za książkę Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce. Stypendystka tygodnika „Polityka” w ramach programu „Zostańcie z nami” dla wybitnych młodych naukowców (2003). Członkini redakcji „Studiów Socjologicznych” w latach 2004–2008.