Publishing House
Proceed to the Publishing House

Jerzy Giedroyc - Zdzisław Najder. Listy 1957-1985

Rafał oprac. Habielski

Narodowe Centrum Kultury, 2014
Page(s): 320
Section:
ISBN: 9788379820610
 
 
 

 

Rafał oprac. Habielski

Narodowe Centrum Kultury, 2014

Section:

Page(s): 320

ISBN: 9788379820610

Ponad 200 listów redaktora „Kultury” i dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, układa się w dyskurs o najważniejszych polskich sprawach; opozycji politycznej lat 70., „Solidarności”, polityce władz PRL, roli Kościoła katolickiego i znaczeniu emigracji. Analizy i opinie, w które listy obfitują są tym bardziej zajmujące, że stoją za nimi osobowości respondentów, nierezygnujących z własnego zdania, nawet za cenę konfliktu.