Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zarządzanie przestrzenią miasta

red. Maciej Nowak , red. Teodor Skotarczak

Publisher: CeDeWu.pl, 2012
Page(s): 215
Section:
ISBN/ISSN: 9788375560947

 

Author: red. Maciej Nowak , red. Teodor Skotarczak

Publisher: CeDeWu.pl, 2012

Section:

Page(s): 215

ISBN/ISSN: 9788375560947

W książce, w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny przedstawiono temat zarządzania przestrzenią miasta - zarówno z punktu widzenia inwestorów, innych użytkowników przestrzeni oraz samorządów. Publikacja zawiera analizy oraz praktyczne wskazówki na temat m.in.:
- wykorzystywania poszczególnych instrumentów zarządzania przestrzenią,
- kształtowania przestrzeni mieszkaniowej miast,
- finansowych aspektów i konsekwencji zarządzania przestrzenią.

W książce poza konkretnymi propozycjami rozwiązań podawane są liczne przykłady miast prowadzących poprawną politykę w zakresie zarządzania przestrzenią.