Publishing House
Proceed to the Publishing House

Mussolini-Hitler-Franco. Ich polityka wewnętrzna i zagraniczna w świetle polskiej prasy politycznej dwudziestolecia międzywojennego

Edyta Chrobaczyńska-Plucińska

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, 2015
Page(s): 304
Section:
ISBN: 9788372719072