Publishing House
Proceed to the Publishing House

Polska krytyka i myśl teatralna w drugiej połowie XIX wieku. Studia i szkice

Tomasz Sobieraj

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2014
Page(s): 207
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, 15
Section:
ISBN/ISSN: 9784535837638
Paper edition

30,01 PLN 27,01 PLN

In Stock

 

Author: Tomasz Sobieraj

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2014

Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, 15

Section:

Page(s): 207

ISBN/ISSN: 9784535837638

Polska krytyka i myśl teatralna drugiej połowy XIX wieku tworzyły doniosły poznawczo dokument rodzimej świadomości estetyczno-kulturowej. Przejawiały się w tym dokumencie ślady ówczesnego kontekstu filozoficzno-estetycznego, wybrzmiewały w nim echa ideowych i światopoglądowych polemik oraz kluczowe problemy życia społecznego i narodowego w dobie zaborów. Zagadnienia te w różnorodny sposób omawiali i komentowali wybitni krytycy teatralni, ludzie teatru i pisarze zainteresowani sztuką sceniczną. Ich twórczości krytyczno- oraz estetycznoteatralnej dotyczy ta książka.