Publishing House
Proceed to the Publishing House

Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku

red. Maciej Janowski

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2014
Page(s): 426
Section:
ISBN: 9788363352394