Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. T. 4 Wybrane aspekty funkcjonowania granic

red. Andrzej Rykała

Wydawnictwo: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2015
Stron: 340
Dział:
ISBN/ISSN: 23000562

 

Autor: red. Andrzej Rykała

Wydawnictwo: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2015

Dział:

Stron: 340

ISBN/ISSN: 23000562

 „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” są periodykiem (rocznikiem) naukowym w języku polskim przedstawiającym zagadnienia teoretyczne i empiryczne podejmowane przez każdą z tytułowych dyscyplin. Usytuowanie geografii politycznej i historycznej na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych nadaje profilowi merytorycznemu czasopisma interdyscyplinarny charakter. Rocznik jest wydawany z inicjatywy Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Na jego łamach swoje studia i materiały publikują badacze wywodzący się z łódzkiego ośrodka akademickiego oraz innych ośrodków polskich i zagranicznych. Są to zarówno uznani autorzy, jak i debiutujący, których zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce obu dyscyplin geograficznych.

 
Czasopismo jest kierowane do szerokiego grona odbiorców: pracowników nauki, praktyków odpowiedzialnych za realizacją polityki społeczno-gospodarczej na różnych szczeblach (lokalnym, regionalnym, krajowym), studentów geografii, historii, socjologii, nauk politycznych oraz pozostałych osób zainteresowanych problematyką geograficzno-polityczną i geograficzno-historyczną.