Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964-2007

Zofia Stefanowska

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 2014
Filologia XXI;
Stron: 544
Dział:
ISBN: 9788364703027
 
 
 

 

W książce Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964 – 2007 zebrano artykuły Zofii Stefanowskiej z lat 1964-2007 nigdy nie przedrukowane w oddzielnych tomach.
„Zdania Stefanowskiej są ostre, bo wyzbyte tego, co ozdobne (w sposób literacki lub uczony), czy zbyt uczuciowe albo po prostu banalne. Nie chciała powtarzać rzeczy oczywistych. Zresztą niewiele rzeczy uważała za oczywiste. Sugestywność jej prac polega też na tym, że wiele jest tam powiedziane nie wprost lecz pozostawione domyślności czytelnika. Autorka nie zakładała jednak, że czytelnik ten posiadł specjalistyczną wiedzę literaturoznawczą. Ufała tylko w jego obycie literackie i jego czujną uwagę.”
Z Posłowia Zdzisława Łapińskiego