Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII w.)

red. Dominika Burdza, red. Beata Wojciechowska

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, 2014
Stron: 420
Dział:
ISBN: 9788371335983
 
 
 

 

Spis treści

  Wstęp, s. 9

  CZĘŚĆ PIERWSZA BRACTWA RELIGIJNE W EUROPIE

 • Aliaksandra Valodzina, Obsiny "pauperes catholici" i "pauperes reconciliati" w ramkach rieligioznogo pobjoma wtoroj polowiny XI - pierwoj XIII wieka , s. 19
 • Yulia Rodionova, Community of Franciscan Tertiary in Foligno (Italy) in the Second Half of the 13th Century, s. 33
 • Piotr Wróbel, Rzemieślnicze bractwa religijne w Dubrowniku (Raguzie) i ich znaczenie w XIII-XV wieku, s. 39
 • Johnny Grandjean Gogsig Jakobsen, Friends of the Friars - Confraternal Relations of the Dominican Order in Medieval Scandinavia, s. 53
 • Hana Pátková, Brotherhoods in Medieval Bohemia from the Hussite Wars to the (Lutheran) Reformation, s. 69
 • Christopher F. Black, Italian Confraternities and Early Modern Catholicism: Promoters and Opponents, s. 75
 • Ellen Decraene, The Social Meaning of Religious Brotherhoods. Confraternal Membership and Gift-giving in a Small Early Modern City (Aalst), s. 87
 • Rusty L. Roberson, Religious Confraternities and the British Enlightenment: An Edinburgh Case Study, s. 109
 • Robert Piętek, Uwagi o instytucjach religijnych w dawnym Kongu w XVII wieku, s. 119

  CZĘŚĆ DRUGA BRACTWA KATOLICKIE W POLSCE

 • Marian Surdacki, Bractwa charytatywne w Polsce w XIII-XVIII wieku, s. 139
 • Anna Szylar, Bractwa religijne przy klasztorach żeńskich w XVII i XVIII wieku, s. 167
 • Dariusz Chyła, Sieć i wezwania bractw religijnych w archidiakonatach włocławskim i kruszwickim w XVII-XVIII wieku w świetle wizytacji, s. 183
 • Wojciech Kęder, Bractwa religijne na Jasnej Górze w XVII-XVIII wieku, s. 197
 • Anna Jabłońska, Księgi siedemnastowiecznych bractw z Trzemeszna, s. 207
 • Robert Stępień, Bractwo św. Anny przy kościele parafialnym w Sieciechowie, s. 221
 • Katarzyna Justyniarska-Chojak, Legaty "pobożne" dla bractw religijnych w Nowym Sączu (w pierwszej połowie XVII wieku), s. 235
 • Bożena Popiołek, Legaty testamentowe na rzecz bractw dewocyjnych w czasach saskich, s. 247
 • Marcin Kowalski, Przyczynek do uposażenia materialnego bractw religijnych na obszarze rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w XVIII wieku w świetle wizytacji biskupiej Wacława Hieronima Sierakowskiego, s. 259
 • Agata Chrobot, Oferta wydawnicza Societatis Jesu w ogłoszeniach prasy warszawskiej w latach 1729-1773, s. 271

  CZĘŚĆ TRZECIA BRACTWA PRAWOSŁAWNE I UNICKIE

 • Leonid Tymoszenko, Ustawy bractw kościelnych i cerkiewnych w Rzeczypospolitej w XVI wieku: analiza porównawcza, s. 283
 • Bohdan Lazorak, Źródła do historii unickich bractw cerkiewnych eparchii lwowskiej w zbiorach archiwalnych wydziału rękopisów i rzadkich książek Muzeum Narodowego we Lwowie im. metropolity Andrzeja Szeptyckiego, s. 295
 • Beata Lorens, Bractwa religijne a relacje międzyobrządkowe w południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w XVIII wieku, s. 309
 • Ewa Domagała, Osiemnastowieczne supliki bractw cerkiewnych na terenie eparchii przemyskiej, s. 321
 • Sławomir Braniewski, Bractwo św. Onufrego przy cerkwi unickiej w Siedliszczu, s. 331

  CZĘŚĆ CZWARTA BRACTWA RELIGIJNE A SZTUKA

 • Marta Pieniążek-Samek, "Srebra i insze rzeczy brackie". Kilka uwag o wyposażeniu konfraterni małopolskich w XVII i XVIII stuleciu, s. 343
 • Katarzyna Moskal, "Cechy jako bractwa religijne". Zabytki w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa związane z życiem religijnym cechów (XV-XVIII wiek), s. 353
 • Zuzanna Mikołajek, Ars bene moriendi. Artystyczne przejawy działalności bractw katolickich we Wrocławiu w czasach baroku , s. 367
 • Natalia Korzeniowska, Kult Matki Boskiej Pocieszenia tzw. Paskowej w bractwie paskowym NMP Pocieszenia. Na przykładzie obrazu z kościoła parafialnego w Nowej Wsi w powiecie kłodzkim , s. 381
 • Agnieszka Zabielska, Bractwa i cechy o charakterze religijnym w zburzonych kościołach w Krakowie , s. 389
 • Agnieszka Gronek, Rola lwowskiego bractwa stauropigialnego w adaptowaniu nowożytnych form artystycznych w środowisku twórców cerkiewnych , s. 405