Publishing House
Proceed to the Publishing House

Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy w Polsce w czasie II wojny światowej

Anna Zapalec

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2014
Page(s): 473
Section:
ISBN: 9788363029760
 
 
 

 

Anna Zapalec

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2014

Section:

Page(s): 473

ISBN: 9788363029760

Monograficzne opracowanie losu żołnierzy brytyjskich w Polsce w czasie drugiej wojny światowej zasługuje niewątpliwie na uznanie. Jest to temat nie tylko ważny, ale i nie mniej fascynujący, a niektóre jego wątki są po prostu sensacyjne. Operacji ratowania jeńców brytyjskich z niewoli niemieckiej na ziemiach polskich nadano kryptonim „Dorsze”. Praca Anny Zapalec jest pierwszym, nie tylko w literaturze polskiej, tak obszernym, źródłowym ujęciem dotąd niewpisanego w pamięć zbiorową tego dramatycznego epizodu lat wojny 1939–1945.

prof. dr hab. Mieczysław Nurek