Publishing House
Proceed to the Publishing House

Reforma strefy euro Unii Europejskiej. Na drodze do sanacji i konsolidacji

red. Jan Barcz

Dom wydawniczy Elipsa, 2013
Page(s): 244
Section:
ISBN: 9788371519390
 
 
 

 

red. Jan Barcz

Dom wydawniczy Elipsa, 2013

Section:

Page(s): 244

ISBN: 9788371519390

Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 r., dosięgnął również niektórych państw strefy euro Unii Europejskiej, stawiając pod znakiem zapytania wydolność finansową tej strefy jako całości oraz obnażając słabości strukturalne koncepcji wprowadzenia wspólnej waluty w Unii, zwłaszcza brak dopełnienia wspólnej polityki pieniężnej mocną koordynację polityk gospodarczych państw członkowskich oraz słabą efektywność Paktu Stabilności i Wzrostu, stojącego na straży przestrzegania kryteriów konwergencyjnych, w tym przede wszystkim dyscypliny budżetowej państw członkowskich.