Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Królewskie miasto Dobczyce. Od czasów najdawniejszych do współczesności

Paweł Figlewicz

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2015
Stron: 782
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376385709
Wydanie papierowe

62,00 31,00

Pozycja dostępna

 

Autor: Paweł Figlewicz

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2015

Dział:

Stron: 782

ISBN/ISSN: 9788376385709

Autor spożytkował ogromny zasób materiałowy, zachowany w źródłach rękopiśmiennych i drukowanych, nie pomijając w tej mierze niczego, co mogłoby uszczuplić zasób informacji istotnych dla przedstawienia jakiegokolwiek fragmentu dziejów miasta i jego okolicy. Przeciwnie, przeprowadził kwerendę źródłową (ponawianą i ciągle uzupełnianą) bardzo solidnie i odpowiedzialnie, uzyskując rezultaty badawcze pozwalające na przedstawienie przeszłości Dobczyc i ich wiejskiego otoczenia w sposób wyczerpujący, a od XVIII wieku po dzień dzisiejszy – pionierski.

 

prof. dr hab. Feliks Kiryk

 

 

Paweł Figlewicz – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność nauczycielska i archiwalna). W trakcie studiów w sposób szczególny pogłębiał swoją wiedzę o funkcjonowaniu miast małopolskich w średniowieczu, w tym Dobczyc. Jednocześnie rozwijał swoje zainteresowania sfragistyką miejską. Z ramienia Koła Naukowego Historyków Studentów UJ zorganizował I Ogólnopolską Studencką Sesję Ikonograficzną. W 2007 roku napisał pracę Bank Spółdzielczy w Dobczycach 1907-2007. W latach 2009-2010 uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 700-lecia miejskości Dobczyc. Działa na rzecz poszerzenia wśród mieszkańców wiedzy na temat historii lokalnej.