Publishing House
Proceed to the Publishing House

Królewskie miasto Dobczyce. Od czasów najdawniejszych do współczesności

Paweł Figlewicz

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2015
Page(s): 782
Section:
ISBN/ISSN: 9788376385709
Paper edition

62,00 PLN 31,00 PLN

In Stock

 

Author: Paweł Figlewicz

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2015

Section:

Page(s): 782

ISBN/ISSN: 9788376385709

Autor spożytkował ogromny zasób materiałowy, zachowany w źródłach rękopiśmiennych i drukowanych, nie pomijając w tej mierze niczego, co mogłoby uszczuplić zasób informacji istotnych dla przedstawienia jakiegokolwiek fragmentu dziejów miasta i jego okolicy. Przeciwnie, przeprowadził kwerendę źródłową (ponawianą i ciągle uzupełnianą) bardzo solidnie i odpowiedzialnie, uzyskując rezultaty badawcze pozwalające na przedstawienie przeszłości Dobczyc i ich wiejskiego otoczenia w sposób wyczerpujący, a od XVIII wieku po dzień dzisiejszy – pionierski.

 

prof. dr hab. Feliks Kiryk

 

 

Paweł Figlewicz – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność nauczycielska i archiwalna). W trakcie studiów w sposób szczególny pogłębiał swoją wiedzę o funkcjonowaniu miast małopolskich w średniowieczu, w tym Dobczyc. Jednocześnie rozwijał swoje zainteresowania sfragistyką miejską. Z ramienia Koła Naukowego Historyków Studentów UJ zorganizował I Ogólnopolską Studencką Sesję Ikonograficzną. W 2007 roku napisał pracę Bank Spółdzielczy w Dobczycach 1907-2007. W latach 2009-2010 uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 700-lecia miejskości Dobczyc. Działa na rzecz poszerzenia wśród mieszkańców wiedzy na temat historii lokalnej.