Publishing House
Proceed to the Publishing House

Literatura, media, polityka. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Krzysztofowi Stępniakowi

Magdalena Piechota

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2014
Page(s): 195
Section:
ISBN: 9788377845486
 
 
 

 

Magdalena Piechota

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2014

Section:

Page(s): 195

ISBN: 9788377845486

Niniejszy tom jest darem od doktorantów i współpracowników dla prof. dr. hab. Krzysztofa Stępnika. Zebrane w publikacji teksty dokumentują różnorodność tekstów w postaci dojrzałych, interesujących i wartościowych artykułów uczniów i współpracowników Jubilata. Znalazły się tu prace poświęcone komunikacji i jej estetyce, genologii dziennikarskiej, medialnemu obrazowi wybranych aspektów rzeczywistości, związkom między prasą a literaturą, miejscu karykatury w prasie międzywojennej i znaczeniu dla kultury polskiej jednego z twórców kina z tego okresu.