Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT

Anna Kwak

Żak. Wydawnictwo Akademickie, 2014
Stron: 410
Dział:
ISBN: 9788362015757
 
 
 

 

Anna Kwak

Żak. Wydawnictwo Akademickie, 2014

Dział:

Stron: 410

ISBN: 9788362015757

Czas przemian społecznych nie pozostał bez wpływu dla funkcjonowania małżeństwa i rodziny – zauważa Anna Kwak w monografii poświęconej analizie przebrażeń, jakim uległy związki tradycyjne – mężczyzny i kobiety – w rodzinie. W opracowaniu odzwierciedlono – na podstawie analizy literatury i badań autorki – różnorodność form życia w związkach heteroseksualnych, ich płynność, zauważalną wolność wyborów. Jak odnotowuje autorka, na dobre upowszechniła się wielość form życia rodzinnego, znaczenia nabrała więź osobowa w rodzinie, a zauważalna stała się kruchość relacji.
Anna Kwak w przedstawianej monografii analizuje szczegółowo w obszarze polskim, ale również w perspektywie literatury światowej procesy, które dokonały się w rodzinie tradycyjnej i doprowadziły do nietradycyjnych jej alternatyw. Stawia także pytania o wartości tkwiące w bliskich związkach, analizuje opinie respondentów. Analiza zaprezentowana przez badaczkę uświadamia znaczenie obserwowanych procesów zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa.