Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie

Marek Ferenc

Wydawnictwo Napoleon V, 2014
Stron: 398
Dział:
ISBN: 9788378893486
 
 
 

 

Marek Ferenc

Wydawnictwo Napoleon V, 2014

Dział:

Stron: 398

ISBN: 9788378893486

Dwór królewski w ustroju monarchicznym był i jest instytucją o szczególnym znaczeniu, spełniająca wielorakie, często trudne do uchwycenia funkcje. Rola dworu w państwie była ogromna i nie sposób jej przecenić. W Polsce dwór królewski okres świetności przeżywał w okresie renesansu, w czasach panowania dwóch ostatnich Jagiellonów.
Książka „Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie” została po raz pierwszy wydana drukiem w 1998 r. Jej podstawą była rozprawa doktorska, napisana i obroniona w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem profesor Ireny Kaniewskiej. W niniejszym drugim wydaniu wprowadzono jedynie niezbędne drobne poprawki i uzupełnienia. Zasadniczym celem pracy było pokazanie struktury organizacyjnej polskiego dworu królewskiego w drugiej połowie XVI w. oraz działających w jego składzie dworzan i funkcjonariuszy dworskich. Integralną i niezmiernie ważną częścią publikacji jest wykaz niemal wszystkich ludzi pracujących na dworze, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska. Książka napisana została głównie w oparciu o bardzo obszerne i cenne rękopisy z zespołu Rachunków Królewskich przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.