Publishing House
Proceed to the Publishing House

Historie literatury polskiej 1864-1914

red. Urszula Kowalczyk , red. Łukasz Książyk

Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
Page(s): 484
Section:
ISBN/ISSN: 9788323519508

 

Author: red. Urszula Kowalczyk , red. Łukasz Książyk

Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015

Section:

Page(s): 484

ISBN/ISSN: 9788323519508

Publikacja wieloautorska podejmująca próbę interpretacji wypowiedzi dotyczących historii literatury przełomu XIX i XX wieku, przebiegu procesu historycznoliterackiego, sposobu postrzegania literatur obcych z polskiej perspektywy oraz literatury polskiej z perspektywy europejskiej. Analizuje kierunki refleksji interpretacyjnej, sposoby ujmowania i oceniania procesu historycznoliterackiego oraz konstatacje współczesnych historyków literatury, a także krytyków i tłumaczy.
Książka zaopatrzona w bogatą bibliografię, angielskojęzyczne streszczenie oraz indeks osobowy.