Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Księga o dniu urodzin dla Kwintusa Caerelliusza (pol./łac.)

Censorynus

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2014
Fontes Historiae Antiquae;
Stron: 120
Dział:
ISBN: 9788323227397
 
 
 

 

"Księga o dniu urodzin" jest utworem wyjątkowym w literackiej spuściźnie antyku. Dzieło opublikowane w 238 r. po Chr. i dedykowane Cerelliuszowi z okazji jego 49 urodzin stanowi uczoną rozprawę, w której urodziny adresata stają się okazją do erudycyjnego wywodu na temat natury czasu, jego roli we wszechświecie oraz wpływu na życie ludzi i społeczeństw. Pierwszy polski przekład dzieła wzbogacony został wyczerpującym wstępem i opatrzony 92 przypisami, indeksem autorów cytowanych bądź wzmiankowanych w tekście oraz słownikiem występujących w nim postaci i nazw miejscowych. Całość zamykają tabele republikańskich i cesarskich Świąt Stulecia. Traktat może być nieocenionym źródłem chronologicznym oraz kompendium wiedzy na temat antycznych realiów związanych z mierzeniem czasu, datowaniem wydarzeń.

Traktat może być nieocenionym źródłem chronologicznym oraz kompendium wiedzy na temat antycznych realiów związanych z mierzeniem czasu, datowaniem wydarzeń.