Publishing House
Proceed to the Publishing House

Druga szansa młodzieży. Studium funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy

Edward Nycz

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2014
Page(s): 524
Section:
ISBN: 9788373955998
 
 
 

 

Edward Nycz

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2014

Section:

Page(s): 524

ISBN: 9788373955998

Książka przedstawia Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) - instytucję edukacji i rynku pracy w Polsce zajmującą się młodzieżą trudną wychowawczo oraz wykluczoną społecznie. Poszczególne rozdziały publikacji kreślą teoretyczny model (działanie – instytucja – organizacja – zmiana – kapitały) opisu instytucji tzw. drugiej szansy dla młodych ludzi w perspektywie historycznej oraz przez pryzmat autorskich badań. Zwrócono uwagę na zagadnienia modernizacji OHP w ostatnim ćwierćwieczu. Badania ogólnopolskie ukazują pozycje rodzinne, zawodowe i społeczne uczestników i absolwentów OHP w ostatnich 20 latach (model tożsamości Eriksona, model kapitału tożsamościowego Schullera), a także efektywność oświatowo-wychowawczej pracy instytucji w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej Polski. OHP, będąc instytucją tzw. drugiej szansy, obejmuje młodzież opieką w sposób kompleksowy, koncentrując się na zapewnienia jej takiej edukacji, która poprzez włączenie jej w życie społeczno-zawodowe uchroniłaby ją przed wykluczeniem społecznym. Nie do przecenienia jest rola kadry pracującej z młodzieżą trudną wychowawczo. Badania wskazują, że efekty pracy z nią są pozytywne, gdyż ponad połowa absolwentów OHP uzyskała stabilną pozycję zawodową i społeczną.

Książka jest adresowana do osób zajmujących się wychowaniem młodzieży - do nauczycieli, studentów, pracowników OHP zainteresowanych efektywnością pracy instytucji wychowania i edukacji w zmieniającym się społeczeństwi.