Publishing House
Proceed to the Publishing House

August Antoni Jakubowski - poeta rozpaczy. Życie i twórczość

Ewa Modzelewska

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2015
Page(s): 144
Studia Dziewietnastowieczne. Wektory, 2
Section:
ISBN/ISSN: 9788376385501
DOI: 10.12797/9788376385501
Electronic edition

Available files' formats:

  • ebook online (file format *.swf Micromedia Flash)

15,00 PLN


 

Author: Ewa Modzelewska

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2015

Studia Dziewietnastowieczne. Wektory, 2

Section:

Page(s): 144

ISBN/ISSN: 9788376385501

Dotychczas nie było nie tylko monograficznego obrazu życia i twórczości Augusta Antoniego Jakubowskiego, lecz brakowało, w części, podstawowych ustaleń biograficznych, a nawet dostępu do niektórych znanych z tytułu pism syna Malczewskiego (najlepszym przykładem jest urywek powieściowy Major Aleksander). Dzięki swym wytrwałym poszukiwaniom, które sięgnęły Stanów Zjednoczonych i Biblioteki Polskiej w Paryżu; dzięki życzliwości ze strony osób z zagranicy i z kraju, wtajemniczonych w losy Jakubowskiego i jego spuścizny – Ewa Modzelewska stała się posiadaczką największego zbioru tekstów, pamiątek i informacji o tragicznym poecie. Trzeba podkreślić, że wkład Autorki w ową wiedzę jest doprawdy imponujący; domena biograficzna ma w omawianej rozprawie wartość równą dziedzinie interpretacyjnej. Wyjątkowa wartość niniejszej książki wiąże się z przedmiotem badawczym – nieprzeciętnym oeuvre zagadkowego i tragicznego romantyka; i ze stylem pracy Autorki, z ogromną wytrwałością i inwencją docierającą do nieznanych dokumentów i faktów; i z wszechstronnością jej badawczych możliwości – i wreszcie sumą rezultatów historycznoliterackich, interpretacyjnych, które stały się udziałem Autorki.

 

Prof. dr hab. Bogusław Dopart

DOI: 10.12797/9788376385501