Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Etyka i czas. Wariacje aretologiczne

Jacek Jaśtal

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2015
Stron: 226
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376385426

 

Autor: Jacek Jaśtal

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2015

Dział:

Stron: 226

ISBN/ISSN: 9788376385426

Zgromadzone w niniejszej książce eseje nie dotyczą głównych zagadnień etyki aretycznej, nie koncentruję się w nich na tematyce podmiotowości czy analizie samej kategorii cnoty. Bardziej interesuje mnie tu znaczenie etyki cnót jako pewnego szczególnego projektu teoretycznego, zwłaszcza w powiązaniu z zagadnieniami typowymi dla nauk społecznych: formami dyskursu społecznego, społecznymi konstrukcjami czasu czy dominującymi historycznie systemami aksjo-normatywnymi. Wątkiem przewodnim stał się zatem czas i to w podwójnym znaczeniu – jako problem teoretyczny wymagający uwzględnienia w teoriach etycznych i zarazem jako wyznacznik zmian, jakim teorie te podlegają. Choć proponowane ujęcie jest utrzymane w duchu współczesnego konstruktywizmu społecznego, zasadniczym punktem odniesienia prowadzonych rozważań pozostaje niezmiennie najbliższa mi tradycja Arystotelesowska.

Ze Wstępu